Samarbete

Agito + Aleris

Samarbete

Under dem senaste tre åren har samarbetet mellan Aleris och Agito vuxit. Under perioden har Agito med 14 000 läkartimmar arbetat för att utveckla och stötta Aleris vårdutbud.

Från 2019-07-01 har Agito Sverige AB och Aleris Sjukvård AB signerat ett ramavtal för samtliga av Aleris verksamheter har möjlighet att beställa både läkar- och sjukskötersketjänster. Avtalet är giltigt löpande och är tänkt som ett långsiktigt samarbete för att skapa kontinuitet.

Hur kontaktar du Agito med ditt personalbehov?

Mailadress för beställning av sjukskötersketjänster: booking@agito.org

Mailadress för beställning av läkartjänste: lakare@agito.org

Kontakt avtalsansvarig

Erik Hellgren 

+46 760 50 23 00

erik.hellgren@agito.org

Kontakt läkarbemanning Aleris

Goran Popovski 

goran.popovski@agito.org

Kontakt sjuksköterskebemanning Aleris

Frida Lundström

frida.lundstrom@agito.org

AGITO 

Stora Varvsgatan 6A

211 19 MALMÖ

SWEDEN

040-601 13 00

rekrytering@agito.org

Följ oss på sociala medier

Norra Stationsgatan 93

113 64 STOCKHOLM

SWEDEN

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle