Kvalitetspolicy

AGITO AB, AGITO Norge AS och AGITO Danmark AS bidrar genom effektiv matchning av resurser och kompetens med kundens kort- och långsiktiga behov till att öka tillgängligheten inom den nordiska hälso- och sjukvården och att fler patienter får en bättre vård.

För att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet, uppfyller kraven och att vi ständigt arbetar med att förbättra kvalitetsledningssystemet arbetar vi efter följande ledord; NÄRHET, INSIKT, AMBITION. På detta sätt förtydligar vi dessa ledord:

  • Vi ska uppvisa en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet gentemot våra kunder och konsulter.

  • Vi ska erbjuda en trygg och säker rekryteringstjänst genom att vi tar en aktiv roll och är behjälpliga i hela processen.

  • Vi ska arbeta med personlig kommunikation för att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och konsulter.

  • Vår engagerade personal skall ha en god kompetens i de arbetsuppgifter som de utför.

  • Vi ska arbeta förebyggande för att undvika avvikelser och reklamationer. 

  • Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav kopplat till vår verksamhet.

AGITO 

Stora Varvsgatan 6A

211 19 MALMÖ

SWEDEN

040-601 13 00

rekrytering@agito.org

Följ oss på sociala medier

Norra Stationsgatan 93

113 64 STOCKHOLM

SWEDEN

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle