Den 25:e oktober kom ett definitivt ställningstagande från Skatteverket gällande moms på vårduthyrning i Sverige. Precis som det tidigare kommit förhandsinformation om, så kommer nu all uthyrning av vårdpersonal att momsbeläggas med 25 procent.

”Det positiva i detta är att det börjar gälla först 1 juli 2019, enligt Skatteverkets ställningstagande. Det innebär att både vi och övriga privata vårdbolag har ca 8 månader på oss att ställa om och hitta nya vägar fram. Vi ser även positivt på att landstingen tillsammans med de privata vårdgivarna kommer ha tid på sig att hitta bra vägar framåt för en fortsatt effektiv bemanning inom vården.

Till alla våra konsulter vill vi förtydliga att vi har en god dialog med våra kunder inom den privata sektorn och mycket goda förhoppningar med win-win lösning för alla parter."

– Shino Diabate, verksamhetsansvarig Agito


Skatteverkets pressmeddelande (Nytt fönster)

Högsta förvaltningsdomstolens dom – Mål nummer 7270-17 (Nytt fönster)