Sjuksköterskor slutar på Sunderby trots lönetillägg

Trots ett lönetillägg på 2 500 kronor har hälften av sjuksköterskorna vid lungavdelningen på Sunderby sjukhus sagt upp sig, det rapporterar Vårdfokus.se. Anledningen är oro för patientsäkerheten sedan avdelningen slagits samman med infektionsavdelningen.

Sjuksköterskor slutar på Sunderby trots lönetillägg - Vårdfokus.se 

Sunderbyns sjukhus. Foto: Västerbotten.se