Kommentar

Svårt att modernisera sjukvården

Ett slags parallellorganisation och en oförmåga att lyssna på ­professionerna gör sjukvården till en koloss som har svårt att ­modernisera sig, säger forskare till Dagens medicin. För att nå dit krävs ett samarbete över gränserna med erfarna ledare, menar Shino Diabate på Agito.

”En del av den intressanta information som framgår av artikeln är en verklighet som vi dagligen stöter på.

I dialog med beställare och våra konsulter kan vi ofta konstatera att på vissa områden i den svenska vården har ledarskapet

och ägandeskapet för den enskilda verksamheten hamnat snett. Det leder inte helt sällan till en sämre arbetsmiljö med ökad

stress till följd.

Att tillgodose specialiserad personal i att vara autonom i sin vardag är av stor vikt för att frigöra full utväxling av kompetensen hos specialister som i många fall lagt mer än ett årtionde på att utbilda sig,

Vi på Agito lägger mycket resurser på att göra en ordentlig behovsanalys av verksamheten vi samarbetar med. Inte sällan

så blir resultatet att behovet av en erfaren ledare med lång specialistkompetens är en viktig väg framåt för verksamheten.

Denna nischade tjänst (fast rekrytering) har vi på Agito byggt och utvecklat under många år och blir därför glad när vi märker att vi prickat rätt hos kund.”

 

Shino Diabate, Verksamhetschef Agito

Hela artikeln hittar du här:

Svårt att modernisera sjukvården - Dagens medicin

AGITO 

Stora Varvsgatan 6A

211 19 MALMÖ

SWEDEN

040-601 13 00

rekrytering@agito.org

Följ oss på sociala medier

Norra Stationsgatan 93

113 64 STOCKHOLM

SWEDEN

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle