Integritetspolicy

1. Inledning

Agito är ett bemanningsföretag som erbjuder bemanning och rekryteringstjänster. Med denna policy beskriver vi hur Agito hanterar insamling och behandling av personuppgifter. Vi arbetar utifrån våra processer som ämnar att behandla personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.

Agito Sverige AB kommer att behandla vissa personuppgifter om dig om du har registrerat dig i vår bemanningsdatabas, sökt tjänst genom att sända in ditt CV, och/eller om vi har ingått ett ramavtal om anställning eller konsultuppdrag med dig.

Denna integritetspolicy syftar till du ska få information om hur vi som bolag hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss.

Agito Sverige AB (organisationsnummer 556745-7121) är personuppgiftsansvarig.

1.1 Syfte

När ett samarbete eller en kundrelation inleds behöver vi inhämta en del information och denna data registreras i Agitos lokala dataregister.

Uppgifterna samlas in och behandlas för att avtal ska kunna tecknas samt för den löpande administration i det fortsatta samarbetet. Vi behöver dessa uppgifter för att kontakta intressenter och utveckla kontakt med intressent efter intresseanmälan.

1.2 Samtycke

Den som registreras tillfrågas om samtycke till att uppgifterna sparas och behandlas. Om en konsult, medarbetare eller uppdragsgivare inte samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifter är det viktigt att meddela detta till oss. Du kan höra av dig till oss på mail eller telefon om du vill att dina uppgifter ska raderas ur våra system. Se nästa avsnitt för kontaktuppgifter.

  

2. Personuppgiftsansvarig

Agito Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning. Här nedan är våra kontaktuppgifter.

Agito Sverige AB, 556745-7121

Stora Varvsgatan 6A, Malmö

040 6011300

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på booking@agito.org om du är sjuksköterska, eller lakare@agito.org om du är läkare.


 

3. Vilka personuppgifter behandlar vi och vad använder vi dem till?

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av;

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Kontonummer
- Betyg
- Intyg
- Utbildningar och arbetslivserfarenheter
- Id-handling
- Uppgift från eventuell bakgrundskontroll
- Uppgift från en referensperson
- Uppgift som är nödvändiga för uppföljning av uppdrag m.m.

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna bedöma en kandidats lämplighet till de uppdrag vi ämnar att bemanna /rekrytera.

 

4. Hur samlas personuppgifterna in?

Agito Sverige AB samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du registrerar dig i vår databas via agito.recman.no och i samband med administration av anställningen/avtalet. Agito Sverige AB kan även komma att samla in personuppgifter om dig från andra källor genom referenser, utvärderingar och annan information från uppdragsgivare.


 

5. Vilka kommer vi dela dina uppgifter med?

Våra uppdragsgivare som är vårdgivare har ett ansvar för att säkerställa att den vårdpersonal som arbetar under dess ledning är behörig och lämplig i övrigt, och vi kommer därför att dela vår kandidat / anställdas personuppgifter med våra uppdragsgivare i den utsträckning som det är nödvändigt för att administrera vårt bemanningsuppdrag.


6. Var behandlar vi dina uppgifter rent geografiskt?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/ESS.7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

7.1 Kandidater

Vi sparar dina uppgifter under den tid det är nödvändigt för att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att ramavtal inte ingås efter att rekryteringsprocessen är avslutad kommer vi inte att spara dina personuppgifter för framtida rekryteringsbehov om du inte har samtyckt till det genom ett separat samtycke.

7.2 Anställda och konsulter

Agito Sverige AB sparar dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för oss att administrera anställningsavtalet eller konsultavtalet med dig. Vi behöver spara uppgifterna så länge som krävs gentemot våra uppdragsgivare som har anlitat dig genom oss, eller så länge som uppgifterna i övrigt är nödvändiga för det specifika ändamål för vilka de samlades in.
 

7.3 Gallring

 Vi går regelbundet igenom vår databas för att gallra ut personuppgifter som inte är längre är nödvändiga för oss att spara i databasen.


8. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan välja att göra gällande mot Agito Sverige AB. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

9. Cookies

“Cookies” är något som används av oss för att maximera webbplatsens funktion och därigenom kunna förbättra upplevelsen för våra användare. Vi använder det för att kunna genomföra webbanalys av vår hemsida. Med hjälp av cookies kan vår webbplats bland annat hålla reda på om du har lämnat en intresseanmälan till oss eller ej.

En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren. Vi använder cookies i vår marknadsföring för följande tjänster och annonsering

Recman - CRM system

Facebook - annonsering

Google Ads - Annonsering

Linkedin - annonsering

Google Tag Manager - hantering av pixlar och script