Miljöpolicy

Agito Sverige AB arbetar med bemanning av doctors och nurses i Norden. Vi strävar efter att skydda miljön samt minimera miljöpåverkan både från det arbete som utförs inom företaget och det arbete som utförs hos kunden. Vi arbetar och strävar även för att förebygga föroreningar.


För att uppnå detta gäller följande:Vi väljer och planerar resor och boenden på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

Vi väljer miljöanpassade alternativ vid inköp av utrustning och förbrukningsmaterial där så är möjligt.

Våra konsulter deltar i våra kunders miljöarbete och medverka till att deras miljömål uppfylls.

Vi uppfyller samtliga myndighets- och kundkrav och strävar efter ständiga förbättringar gällande miljöarbetet samt miljöledningssystemet.