Agito garanterar bemanning

Har ni fått förändrade personalbehov med kort varsel och har tidsbrist internt för att genomföra nya rekryteringar? Finns det behov av att öppna en tillfällig avdelning med kort tidsfrist?
Ser ni en period av längre sjukskrivningar och ökad sjukfrånvaro på avdelningen?

Garantibemanning ja eller nej?

Agito tror att sjukvården mår bra av att kunna ha personal på plats och täcka för all inplanerad schemaläggning. Ni har givetvis bäst kontroll över hur många medarbetar som behövs på de olika schemaraderna och det vi gör är att bemanna alla de arbetspass som behövs. Vi ge er garantibemanning helt utifrån edra behov, alltifrån en schemarad till bemanning av en hel vårdavdelning.

Vi kan erbjuda er sjuksköterskor, undersköterskor och läkare till vård inom kommun, slutenvård och primärvård. Ni behöver inte tänka på vare sig schemaläggning, medarbetarsamtal eller sjukskrivningar utan vi ansvarar för allt.

 

Arbeta endast med ett bemanningsbolag

Hos Agito kommer ni att få en tilldelad kontaktperson som ansvarar för hela processen från uppstart och under pågående uppdragsperiod. Vi har väl inarbetade rutiner och struktur i arbetssätt som skapar trygghet och säkerhet för er som kund.

Medan ni räddar liv – hjälper vi till med resten

Genom vår garantibemanning frigörs tid för er internt att fokusera på det ni kan bäst, utveckla er verksamhet framåt och skapa förutsättningar för de vårdtimmar som behövs i Sverige.